Obszar, na którym lądują, startują i kołują statki powietrzne takie jak śmigłowce, samoloty i sterowce, to port lotniczy, inaczej lotnisko. Wraz z odpowiednio wydzieloną strefą ochronną zajmuje ono zazwyczaj dość duży areał gruntów. Jeżeli do tego dodamy stosunkowo dużą ilość zanieczyszczeń i wysoki poziom szkodliwego hałasu, mieszkanie w obrębie takiego portu jest dość uciążliwe. Dlatego też lokalizacja portów lotniczych to zazwyczaj peryferie wielkich aglomeracji miejskich. Wielkość portu lotniczego jest stricte uzależniona od ilości odprawianych pasażerów oraz od ilości, jak i rodzaju przeładowywanych towarów. Zdarza się, że pasażerskie porty lotnicze położone są nawet kilkadziesiąt kilometrów od centrów miast, od których maja nazwy. Wszystkie lotniska na świecie są oznaczone alfanumerycznym, trzyliterowym kodem IATA, nadawanym przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników powietrznych (z ang. IATA), które to oznaczenie nie jest jednak unikalne. Spośród około 20 tysięcy kodów IATA, powtarza się około 323 z nich. Oprócz kodu IATA do oznaczenia lotniska używa się również czteroliterowego kodu ICAO, który z kolei przybliża lokalizacje lotniska na świecie. Tych wskaźników używają kontrolerzy ruchu lotniczego.


Terminem lotnictwo określamy wszystkie zagadnienia związane ze wszelkiego rodzaju statkami powietrznymi oraz pojazdami zdolnymi do latania i poruszania się w powietrzu. Jest to również gałąź gospodarki, w tym przemysłu, a także architektury obiektów przemysłowych, handlu, transportu oraz usług społecznych z użyciem głównie samolotów. W rozumieniu wojskowym to cześć sil zbrojnych (wojska lotnicze), w którym jako bron wykorzystuje się statki powietrzne. Za datę rozpoczęcia historii lotnictwa określa się datę pierwszego lotu balonem na gorące powietrze braci Montgolfier w 1783 roku. Jednak pod katem praktycznym takie balony nie miały zbyt szerokiego zastosowania, gdyż wtedy kierunek ich lotu był stricte uzależniony od kierunku wiania wiatru. Największe koncerny produkujące cywilne samoloty pasażerskie na świecie to miedzy innymi Boeing, Airbus, Bombardier i Embraer. Natomiast koncerny produkujące samoloty wojskowe to Boeing, Lockheed, North Amercian Aviation, Mig, Dassault i Saab. Polskie linie lotnicze LOT powstały w 1929 roku poprzez połączenie krajowych linii lotniczych. Pierwszymi samolotami pasażerskimi były samoloty JUNKERS i FOKKER. Pierwsze loty międzynarodowe uruchomiono do Bukaresztu, Aten, Bejrutu i Helsinek.

boxes logo
Design downloaded from free website templates.